Don't do it if you are not. Stay best free dating site cool. If she is wearing a top that reveals her shoulders you should definitely run your hands along them. Once you have his profile, you have a connection! Be careful not to come across as a duck with serious low issues. Finally, one day you can go ahead and hint your lover that you would want to date someone else. You'll be surprised at who you can meet and what that will lead to, says Avgitidis. Instead of needing to wow them with expensive gifts, dinners, and vacations, you can please them with gestures best online dating that are less expensive. This is the oldest and stupidest best online dating sites trick in the book. Don't just think clubs and bars. Don't be afraid to have a moment of silence when there is nothing to talk about! While it's important to have good communication it's important to trust each other. Avoid pressure. Don't be an idiot and don't just say stupid things in front of them that put someone else down or something nobody likes that. Make sure your nails aren't super long or are super gross. Do they seem to have the same mind as you about having or not having kids, about pursuing a career, about volunteering overseas for five years? Looking good is looking good. How to Make a Girl Laugh. Here are some good suggestions. Steer clear of being mean about people as a form of humor. First of all there are the questions about where to go, what to wear, transportation, etc. Keep reading for some tips. Wash your hair at least 2 times a week. Each player is responsible for hitting the ball back over the net when they receive it. Put off intimacy for a while - depending on your religious beliefs and age, this may not be a choice but even if not, delaying intimacy can help reassure you that you're with your ideal mate, rather than experiencing an infatuation. Remember the essence of romance is doing something that you would not normally do, simply because you care. Here are a few all-purpose samples: (1). Privacy some say is the key to most relationships, but really if you want to feel confident you should be in the crowd!
3:16 pm - Friday January 20, 0129

Hệ thống điều khiển tự động quá trình sản xuất rượu

Hệ thống điều khiển

giám sát được tích hợp

từ Module ADAM-4000 

của Advantech áp dụng…

cho nhà máy sản xuất rượu đã nâng cao chất lượng của rượu và hiệu

quả của việc thu hồi nguyên, phụ liệu lên đến 95 %. Giải pháp làm tăng

lợi nhuận cho nhà sản xuất rượu San-xia Trung quốc hàng triệu đô la

mỗi năm và nhiều giải thưởng so với trước đầu tư.

Hầu hết các nhà sản xuất rượu đầu tư một khoản rất nhỏ vào vấn đề tự

động hóa quá trình sản xuất. Việc sản xuất bằng tay đòi hỏi số lượng

lớn người lao động tuy nhiên vẫn không đạt được chất lượng ổn định

cũng như năng suất và hiệu quả sản xuất. Sau khi phân tích về tổng

giá trị sản phẩm, nhu cầu thị trường và chiến lược cạnh tranh cũng

như tổng chi phí đầu tư lắp đặt hệ thống, Công ty chưng cất và sản xuất

rượu San-Xia Trung Quốc quyết đinh tìm kiếm giải pháp tự động hóa

quá trình sản xuất.

Yêu cầu khả năng tự động hóa:

Chất lượng của rượu được quyết định ở tỷ lệ các thành phần nguyên

phụ liệu, các nhà công nghệ của San-Xia sẽ xây dựng các nhóm thành

phần và tỷ lệ pha trộn tương đương với các loại rượu khác nhau. Hệ

thống điều khiển và tự động hóa quá trình sản xuất sẽ thực hiện các

công thức thành phần pha trộn bằng phần mềm tính toán để tạo ra các

mẻ, đồng thời hiện thức các mẻ đó bằng các cơ cấu điều khiển đáp ứng

quá trình pha trộn, bảo quản, đóng chai, đóng gói, vận chuyển,…
Hệ thống điều khiển tự động phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo độ ổn định

và chính xác của các thông số đo và cập nhật các thông số đo và điều

khiển với tốc độ cao như thông số : Mức, lưu lượng, và các tín hiệu

điều khiển thiết bị chấp hành: Valve, bơm, động cơ. Tất cả các thông

số, thiết bị được giám sát và điều khiển tại phòng điều khiển trung

tâm. Ngoài chức năng điều khiển, các thông số còn được lưu trữ, xử lý,

lập các báo cáo đáp ứng việc theo dõi chất lượng của nhà quản lý về

chất lượng, về chi phí sản xuất,…từ đó nhà quản lý có thể đưa ra các

quyết định nhằm điều chỉnh hoạt động sản xuất cũng như đưa ra các

quyết định kinh doanh hiệu quả

Cấu hình hệ thống:

Sau khi tìm hiểu và nhận được tư vấn của nhà tích hợp hệ thống với

tiêu trí đầu tư về kỹ thuật, tài chính là hệ thống đảm bảo tất cả các

chức năng điều khiển đưa ra, độ ổn định đảm bảo, dịch vụ hỗ trợ kỹ

thuật, tổng kinh phí đầu tư hiệu quả, San-Xia quyết định lựa chọn nhà

tích hợp và thiết bị điều khiển ADAM-4000 của hãng Advantech – các

Module điều khiển và thu thập dữ liệu phân tán và linh hoạt.

1. ADAM-4017: Module 8 kênh tín hiệu đầu vào tương tự được kết nối

với các cảm biến đo mức đầu ra 4-20mA. Thông số 8 kênh tín hiệu này

được truyền về máy tính thông qua chuẩn RS-485.

2. ADAM-4080D: Module 2 kênh Counter nhận tín hiệu từ cảm biến

đo lưu lượng đặt tại các đường ống dẫn. Thông số 2 kênh tín hiệu này

được truyền về máy tính thông qua chuẩn RS-485.

3. ADAM-4050: Module 8 kênh tín hiệu đầu ra số điều khiển các

Valve, bơm, động cơ, 8 kênh tín hiệu này được truyền về máy tính

thông qua chuẩn RS-485.

4. ADAM-4520: Module truyền thông chuyển đổi tín hiệu dạng RS-

232 và RS-422/485 với chuẩn truyền thông dùng cáp xoắc 2 lõi.

Các module điều khiển được kết nối với máy tính lập trình giao diện

điều khiển trên nền Visual basic hoặc phần mềm của hãng Advantech

gồm nhiều trang màn hình giao diện khác nhau tương ứng với các qui

trình công nghệ, người vận hành có thể quan sát các thông số dễ dàng

và thực hiện các thao tác điều khiển thông qua việc Click chuột. Hệ

thống mới còn tối thiểu hóa các công việc và giấy tờ không cần thiết.

Kết luận:

Hệ thống đã được đưa vào vận hành từ năm 1997 và là giải pháp hiệu

quả và đáng tin cậy. So sánh với các hệ thống cũ hệ thu hồi thấp, hệ

thống mới này nâng cao hệ số thu hồi lên đến 95%. Năng suất 10tấn

nguyên liệu/giờ, gấp 5 lần hệ thống cũ, nâng cao giá trị thu nhập cho

San-Xia và đã mang lại nhiều giải thưởng cũng như vượt qua các tiêu

chuẩn chất lượng nghiêm ngặt của Trung Quốc.

Với các giá trị mà Hệ thống Tự động hóa quá trình công nghệ trên

mang lại, các nhà sản xuất rượu bia của Việt nam cần nghiên cứu và

đưa ra các quyết định đầu tư của mình một cách sớm nhất.

Filed in: PLC